پاورپوینت درس اول عربی پایه هفتم الدَّرسُ الْوَّلُ (قيمَةُ الْعِلْمِ، نورُ الْکَلامِ و کَنْزُ الْکُنوزِ)

پاورپوینت درس اول عربی پایه هفتم الدَّرسُ الْوَّلُ (قيمَةُ الْعِلْمِ، نورُ الْکَلامِ و کَنْزُ الْکُنوزِ)

 پاورپوینت درس اول عربی پایه هفتم الدَّرسُ الْوَّلُ (قيمَةُ الْعِلْمِ، نورُ الْکَلامِ و کَنْزُ الْکُنوزِ)

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 49 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:


تعداد اسلاید : 49 اسلاید

اسلاید نمایشی عربی هفتم
درس یک قسمت اوّل
تهیه و تنظیم : خودت را امتحان کن أهلاً و َسَهلاً الدَّرسُ الأَوَّل اَلمُعجَم قیمَةُ العِلمِ ترجمه تصاویر بدانیم التَّمرین الثالث التَّمرین الثّاني التَّمرین الأَوَّل فهرست عربی پایه هفتم الدَّرسُ الأَوَّل ؛ القِسمُ الأَوَّلُ سلام بر شما
به کلاس هفتم خوش آمدید
حالتان چطور است؟
ان شاء الله که خوب است؟

این تابلوی زیبایی است. این کوه زیباست لغات رابخاطر بسپارید
10دقیقه فرصت دارید آفَة آفت ، آسیب ذلِکَ آن«مذَکَّر» بِلا بدونِ رَجُل مَرد«جمع:رِجال» بِنت دختر«جمع بنات » شَجَر درخت«جمع:أَشجار» تِلکَ آن«مؤنَّث» صَفّ کلاس«جمع:صُفوف» ثَمَر میوه طالِب دانش آموز ، دانشجو «جمع : طُلّاب» جَبَل کوه طَلَب خواستن جَمیل زیبا فَریضَة واجب دینی حُسن خوبی در ، داخِلِ کلمه کلمه معنا معنا في خودت را امتحان کن لغات را معنا کنید قیمَة ارزش،قیمت ناجِح موفّق ، پیروز کَ مانندِ نِسیان فراموشی کَالشَّجَر مانند درخت وَلَد پسر،فرزند«جمع:أَولاد» کَبیر بزرگ هذا این«مذَُکَّر» لَوحَة تابلو هذِهِ این«مؤنَّث» مَرأَة(إِمرَأَة) زن مُجالَسَة همنشینی مُجالَسَةُ العُلَماء همنشینی با دانشمندان کلمه کلمه معنا معنا ارزش علم عالم بی عمل مانند درخت بی میوه است خوب سوال کردن نصف دانش است همنشینی با دانشمندان، عبادت است به دست آوردن علم واجب است آفت علم ، فراموشی است این مرد ، یک پزشک است

این پزشک ،موفق است این زن، یک پزشک است

این پزشک ،موفق است جراح مغز و اعصاب پزشك، محقق و باكتري شناس برجسته ايراني آن مرد ، یک شاعر است

آن شاعر ، سعدی است آن زن ، یک شاعر است

آن شاعر ، پروین است این درخت ، عجیب است این کلاس ، بزرگ است آن تابلو، زیباست آن کوه ، بلند است. حقیبَة قَلَم عالِمَة طالِب مکتَبَة مؤنَّث مؤنَّث مُذَکَّر مؤنَّث مُذَکَّر مذکر و مؤنَّث را مشخص کن این پسر ، در این مدرسه است. این دختر ، در آن مدرسه است آن دانش آموز موفّق ،
در کلاس اوّل است این ، دانش آموز موفّق ،
در کلاس اوّل است میوه ی این درخت بزرگ ،خوشمزه است
بِنتٌ صَفٌّ جَبَلٌ شَجَرَةٌ بنتٌ جَبَلِ بِلا فَریضةٌ عربی پایه هفتم الدَّرسُ الأَوَّل ؛ القِسمُ الثّاني خودت را امتحان کن اَلمُعجَم نور الکَلام ترجمه تصاویر بدانیم التَّمرین الثالث التَّمرین الثّاني التَّمرین الأَوَّل فهرست لغات را بخاطر بسپارید